Termeni și condiții

§1 DEFINITII GENERALE


§2 SARALLI, www.saralli.ro, #SaralliOriginal și #SelecțiaSaralli numite în continuare, împreună sau separat, SARALLI, reprezintă marca și brandul societății SVS SARALLI, înființată în baza organizata in baza legii române a societăților comerciale, cu sediul în VALCANI, nr. 233, jud Timiș, cod de identificare fiscală RO 41329940, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr J35/2719/2019, având deschis contul în lei RO56BTRLRONCRT0506805801 la Banca Transilvania

 
§3 SITE/DOMENIU:

  • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
  • conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către SARALLI prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al SARALLI UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de SARALLI într-o anumită perioadă;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care SARALLI are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la SARALLI, sau alte date privilegiate ale acesteia.

§4 SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanța (i.e. telefonic, poștă electronică).


§5 UTILIZATOR – Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare între SARALLI și acesta.


§6 CONT – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.


§7 CLIENT – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între SARALLI și acesta, sau persoana fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de SARALLI și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI


§8 DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții


§9 BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către SARALLI într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea SARALLI cu referire la informațiile conținute de acesta.


§10 TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către SARALLI către Client indiferent de modalitatea de livrare

.
§ 11 CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse in O.U.G (Ordonanța de urgenta a Guvernului) nr. 34/2014.

§12 1. POLITICA GENERALĂ

§13 Acest document stabilește termenii si condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SARALLI și acesta.


§14 a. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.saralli.ro.


§15 b. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele termene și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.


§16 c. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului, conținutului, serviciului, SARALLI sau oricărui terț cu care SARALLI are încheiate contracte, in conformitate cu legislația română în vigoare.


§17 d. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:


§18 d.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de SARALLI prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea SARALLI de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea SARALLI.

§19 d.2. SARALLI va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.


§20 e. Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

§21 f. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art. 1.d, acesta poate sa contacteze SARALLI, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la SARALLI destinate acestui scop.


§22 g. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui Contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SARALLI.


§23 h. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SARALLI și își revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, SARALLI va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția cheltuielilor de transport și/sau curierat, sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

§24 2. Conținut

§25 a. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe site-ul SARALLI reprezintă proprietatea intelectuală exclusivă a SARALLI.


§26 b. Clientului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SARALLI, includerea oricărui conținut în afara site-ului SARALLI, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SARALLI asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul prealabil, expres și scris al SARALLI.


§27 c. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre SARALLI și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea SARALLI cu referire la acel conținut.


§28 d. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale documentului.


§29 e. În cazul in care SARALLI conferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelori conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea SARALLI pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.


§30 f. Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SARALLI și/sau al angajatului SARALLI care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

§31 g. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de Acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisa.

§32 3. Contact

§33 a. SARALLI publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client sau Utilizator.


§34 b. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul permite SARALLI să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.


§35 c. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea SARALLI de a contacta Utilizatorul sau Clientul.


§36 d. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate SARALLI se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și SARALLI, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea SARALLI în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.


§37 e. SARALLI își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

§38 4. Buletin informativ/Newsletter

§39 a. Primirea buletinului informativ presupune completarea unui formular de către Utilizator sau Client și acceptarea necondiționată a documentului, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.


§40 b. Datele preluate de la Utilizator sau Client în scopul expedierii buletinului pot și vor fi folosite de către SARALLI în limitele Politicii de confidențialitate, cu respectarea tuturor reglementărilor referitoare la protejarea datelor cu caracter personal.

§41 c. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către Utilizator sau Client, se poate face in orice moment:


§42 c.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricărui buletin informativ primit.


§43 c. 2. Prin modificarea acceptului său de a primi buletinul și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.

§44 c. 3. Prin contactarea SARALLI, conform cu informațiile de contactare, și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

  
§45 d. Renunțarea la primirea buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document sau pentru o comandă aflată în curs de expediere.


§46 e. SARALLI își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite buletinul informativ cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi buletinul informativ, fără nici un angajament ulterior din partea SARALLI, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.


§47 f. SARALLI nu va include în buletinele sale informative transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al SARALLI, la momentul expedierii buletinului sau care nu are legătură cu vânzarea produselor SARALLI.

§48 5. Politica de vânzare online

§49 a. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă sau își creează un cont.

§50 b. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentului.


§51 c. SARALLI poate limita accesul clientului la serviciu, în funcție de comportamentul său anterior.

§52 d. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.


§53 e. În situația în care se descoperă accese de acest gen, SARALLI își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda accesul clientului sau utilizatorului la conținut sau serviciu.

§54 6. Produsele oferite de SARALLI

§55 a. Produsele comercializate prin intermediul www.saralli.ro sunt noi, purtând eticheta #SaralliOriginal și #SelectiaSaralli în ambalajul SARALLI și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscala sau bonul fiscal, care reprezintă și certificat de garanție, conform legislației in vigoare. Produsele si serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv SARALLI își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curenta a SARALLI.

 
§56 b. Prețurile prezentate includ TVA și nu includ cheltuielile de livrare, transport sau expediere în afara cazului în care se specifică în mod expres pe site. Prețul de achiziție tipărit pe bonul fiscal sau factură va fi același cu cel stabilit de consilierul clienți SARALLI în momentul confirmării comenzii ca fiind comanda fermă.


§57 c. Chiar dacă, în ciuda eforturilor noastre, un mic număr de produse pot avea pe site prețuri greșite, stabilite în mod eronat de către aplicația noastră informatică, întotdeauna se considera preț final cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consilierul clienți SARALLI. Dacă prețul real al produsului este mai ridicat decât prețul afișat pe site, consilierii noștri de vânzări sunt îndreptățiți să vă satisfacă cererea de a vă livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care vom putea face acest lucru, după cum și clientul sau utilizatorul este îndreptățit să refuze comanda respectivă. În cazul în care prețul real este mai mic decât prețul publicat pe site, iar clientul sau utilizatorul a achitat prețul in avans, diferența îi va fi returnată după cum se va conveni de comun acord, dar nu mai târziu de 14 de zile de la data primirii produsului.


§58 d   SARALLI nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, in ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligația SARALLI de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate in orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

§59 7. Valabilitatea ofertelor

§60 a. SARALLI își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Clientului.


§61 b. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.


§62 c. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.


§63 d. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.


§64 e. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.


§65 f. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, doar în cazul in care metoda de plată aleasă de acesta este ramburs.


§66 g. Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, conform art13.

§67 h. Promoțiile și reducerile se aplică doar în perioada menționată pe materialele de promovare, iar prețurile se calculează conform condițiilor stipulate în cadrul acestora.


§68 i. În cazul returnării produselor aflate în promoție: Dacă prin înlăturarea unui/unor produse nu se mai respectă condițiile stipulate pe materialele de promovare, prețul produsului/produselor rămase în comandă se calculează fără aplicarea promoției!

§69 8. Comanda online

§70 a. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.


§71 b. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.


§72 c. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că SARALLI poate sa îl contacteze, în următoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de SARALLI, în funcție de scop/situație:

§73 c.1. Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client.

 
§74 c. 2. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.c.1, și incluzând în funcție de situație și alte servicii cu valoare adăugată (i.e. transport, etc)

 
§75 c.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.

 
§76 d. SARALLI poate denunța automat comanda efectuata de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 
§77 d.1. Datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte

 
§78 d. 2. Activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea SARALLI și/sau partenerilor acestuia


§79 e. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat conform 8.c.

§80 e. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau în care SARALLI informează Clientul cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine Contract la Distanță, aplicându-se astfel definițiile cuprinse în O.U.G 34/2014, denumit în cuprinsul acestui document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la cele prevăzute în acești Termeni și Condiții.


§81 f. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea SARALLI, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 
§82 g. În cazul in care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.


§83 h. Este permisă folosirea unui singur voucher/cupon de reducere de către Client pe o comandă efectuată online. Folosirea mai multor vouchere/cupoane de reducere va duce la anularea comenzii de către reprezentanții SARALLI.


§84 i. Programul de preluare al comenzilor este de luni pana vineri intre orele 10.00 – 20.00, sâmbătă 10.00 – 19.00 livrarea urmând a se efectua de luni pana vineri intre orele 10.00 – 17.00.

§85 9. Sfat de măsurare

§86 Pentru a fi sigur că produsul pe care îl dorește i se va potrivește, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să ia din șifonierul său un obiect vestimentar asemănător, să-l întindă pe o suprafață dreaptă și să-l măsoare. După aceea nu-i rămâne decât să compare dimensiunile cu cele ale produsului pe care și-l dorește sau poate să ia un centimetru și să se măsoare direct pe corp, fiind atent să nu tragă prea tare de centimetru, iar în cazul în care după măsurători se încadrează în două intervale de mărimi, atunci este sfătuit să aleagă mărimea mai mare, aceasta potrivindu-se mai bine. 

§87 10. Plata produselor

§88 a Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea. Plata produselor comandate de pe site-ul www.saralli.ro conform acestor „Termeni și Condiții” se poate efectua în avans sau la livrarea produselor (ramburs firmă curierat). SARALLI își rezervă dreptul ca în anumite cazuri să solicite plata produselor în avans.


§ 89 b Plata în avans se poate realiza prin mandat poștal, ordin de plată; dovada plătii trebuie trimisă către SARALLI la adresa de e-mail comenzi.saralli@gmail.com. Livrarea va fi efectuata numai după intrarea banilor în contul SARALLI.

§90 11. Livrarea

§91 a Livrarea produselor se face oriunde in țară (România), prin intermediul unor firme de curierat rapid. Termenul de livrare al produselor este cuprins intre 1 și 10 zile lucrătoare, în funcție de tipul livrării. SARALLI își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor, prin contactarea clienților telefonic sau via e-mail. Livrarea produselor se face prin firmele de curierat alese de SARALLI. Pentru livrarea Standard a produselor prin intermediul curieratului rapid se va percepe o taxa de transport in valoare de 20 lei, indiferent de zona de livrare. Pentru livrarea Express a produselor prin intermediul curieratului rapid se va percepe o taxă de transport în valoare de 40 lei, indiferent de zona de livrare. În cazul in care livrarea Express nu poate fi efectuată în termenul stipulat, din motive neprevăzute, se va percepe livrarea Standard sau returna diferența până la livrarea Standard. Datorita programului firmelor de curierat, in weekend nu se fac livrări. Acestea se efectuează doar în zilele lucrătoare, de luni până vineri. Înainte de a livra coletul, Clientul va fi contactat telefonic de către curier pentru a confirma prezența la adresa menționată.

§92 b În cazul in care clientul nu este găsit la adresa menționată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o data după ce reușește să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulata si produsul returnat la sediu SARALLI, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate. Adresa de livrare a produsului se va confirma împreună cu consultantul clienți SARALLI, numai în scris prin email.  În cazul clienților care au in istoricul comenzilor livrări refuzate , SARALLI își rezervă dreptul de a nu expedia comenzile ulterioare decât după efectuarea plătii in avans a acestora.  

§93 c Recepția produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună și funcționează și o reprezintă semnătura pe documentele de expediție/recepție sau pe documentele fiscale legale. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislației românești în vigoare. Clientul își exprimă acordul explicit la semnarea documentului de expediție/recepție sau a facturii cu privire la faptul ca a primit produsul (produsele) care este (sunt) conform cu comanda și cu nevoile acestuia.


§94 d  SARALLI își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de SARALLI care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

§95 e Cuantumul maxim al daunelor ce pot fi plătite de SARALLI față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de SARALLI de la acest client.

§96 12. Garanția produselor

§97 Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscala și certificatul de garanție în original. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

§98 13. Returnarea produselor

§99 a. Clientul SARALLI poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în următoarele situații:

§100 a.1. Produsul care nu este conform cu specificațiile de pe site

§101 a.2. Coletele ce prezinta deteriorări severe

§102 a.3. Produsele ce au fost livrate greșit

 
§103 a.4. Produsele care au mărimi (grosimi) eronat comandate

§104 a.5. ”Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“ conf. O.U.G 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse din site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.U.G  34/2014.

 
§105 b. Clientul este obligat sa notifice SARALLI, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/fax/etc comenzi.saralli@gmail.com) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor, în cazul art. 13.a.5.

§106 c. Clientul este obligat să notifice SARALLI, intenția sa de a-i fi înlocuite produsele achiziționate, conform art. 13.a.4, prin orice mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/etc) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor, în conformitate cu art. 13.a.5.

§107 d. Clientului care a notificat SARALLI conform art. 13.a.2 / art. 13.a.3, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate la SARALLI în maximum 14 zile calendaristice de la data expedierii notificării, in caz contrar SARALLI  considerând cererea nefondata/invalidă.


§108 e. Clientul SARALLI nu poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, și/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele scopuri sau situații:

§109 e.1. Înlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzută la art. 13.a.4.

§110 e.2. Cererea de returnare în cazul art. 13.a.2 sau 13.a.3 cauzata de oricare situație prevăzută la 13.a are data de expediere care depășește perioada de 14 zile calendaristice prevăzute conform art. 13.a.5, din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

 
§111 e.3. În cazul returnării produsului cu una dintre cauzele declarate în art. 13.a, produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).


§112 f. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 de zile de la data recepționării produselor, prin virament bancar.


§113 g. În cazul înlocuirii produsului cu unul identic, conform 13.a.4, înlocuirea se va face in condițiile și limitele unei comenzi normale.


§114 h. În cazul in care Clientul care returnat a returnat un produs în conformitate cu prevederile art. 13.a.4, iar SARALLI nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului și în conformitate cu 13.f.


§115 i. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează.


§116 j. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client. 

§117 k. Ruperea oricărui sigiliului de securitate și/sau a oricărei etichete atrage după sine scoaterea produselor din categoria celor returnabile.

 
§118 Este necesara completarea unui Formular de retur online. Produsele returnate se trimit la adresa Online Shop SARALLI, SVS SARALLI SRL, Kapa Center (Kapa 3), Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A, Timișoara, cod poştal 300265, jud. Timiș, România.

§119 14. Frauda si SPAM

§120 Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare

§121 Site-ul SARALLI este găzduit de serverele unei terțe firme. SARALLI nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. SARALLI nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului SARALLI. SARALLI nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.saralli.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii și/sau administratorii site-urilor în cauză.


§122 Abonarea și dezabonarea la newsletter


§123 Abonare și dezabonarea la newsletter-ul site-ului www.saralli.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând Clientul sau Utilizatorul se va putea dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.


§124 Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare. SARALLI deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanță cu prevederile acestui document.

§125 Abonații newsletter-ului SARALLI pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului SARALLI mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. In acest context, SARALLI nu poate fi făcut răspunzătoare sub nici o forma de acțiunile abonaților săi.


§126 SARALLI își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, daca are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.


§127 a. SARALLI nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.


§128 b. Clientul / Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.


§129 c. SARALLI declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele SARALLI.

§130 d. Clientul sau Utilizatorul va informa SARALLI asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.


§131 e. SARALLI nu promovează SPAM-ul.


§132 f. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.


§133 g. Comunicările realizate de către SARALLI prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.


§134 h. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a site-ului/conținutul și/sau SARALLI și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):


§135 h.1. de a accesa datele de orice tip ale altui utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.


§136 h.2. de a altera sau altfel modifica conținutul site-ului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către SARALLI către Utilizator / Client.

§137 h.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul/


§138 h.4. de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către SARALLI către Utilizator/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

§139 15. Limitare de responsabilitate

§140 a. SARALLI nu poate fi ținută responsabilă în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe conținut.


§141 b. SARALLI nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu / etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentata sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.


§142 c. În cazul in care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către SARALLI, violează drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii SARALLI, conform detaliilor de contact, astfel încât SARALLI să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.


§143 d. SARALLI nu garantează Utilizatorului sau Clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al SARALLI.


§144 e. SARALLI nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii sau administratorii acestora.


§145 f. SARALLI este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al SARALLI, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura de partea Utilizatorului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.


§146 g. SARALLI  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

§147 g.1. serviciul/produsul va fi potrivit cerințelor clientului


§148 g.2. serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel


§149 g.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului


§150 h. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

§151 16. Politica de confidențialitate

§152 a.  SARALLI garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către SARALLI pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către SARALLI nu implică obligativitatea din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office.saralli@gmail.com, sau prin poștă la adresa: SVS SARALLI SRL, Kapa Center (Kapa 3), Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A, Timișoara, cod poştal 300265, jud. Timiș, România.

§153 b.  SARALLI se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept sa efectueze orice verificări justificate în baza legii, daca acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile in vigoare.


§154 c.  Informațiile furnizate către SARALLI sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului SARALLI, abonarea la newsletter, etc), conform legilor in vigoare. SARALLI nu furnizează adresa de e-mail unor terți, nu încurajază spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

§155 d.  SARALLI certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):   

  • dreptul de a cere SARALLI să vă confirme prelucrarea sau nu a datelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit;
  • dreptul de a cere SARALLI să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere SARALLI să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;
  • dreptul de a cere SARALLI să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

§156 Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de către persoana înscrisă in baza de date prin e-mail la adresa office.saralli@gmail.com sau prin poștă, la adresa: SVS SARALLI SRL, Kapa Center (Kapa 3), Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A, Timișoara, cod poştal 300265, jud. Timiș, România.


§157 SARALLI nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. SARALLI nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în scopul precizat în prezentul document.

§158 17. Forta majora și cazul fortuit

§159 a. Exceptând cazurile in care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.


§160 b. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și in mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.


§161 c. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.


§162 d. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


§163 e. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 17.c.

§164 18. Litigii

§165 a. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către SARALLI Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele „Termeni și condiții de utilizare”.

§166 b. Orice dispută cu referire la acești “Termeni si Condiții” care ar putea să apară între Utilizator/Client și SARALLI se va rezolva pe cale amiabilă.


§167 c. SARALLI nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.


§168 d. Orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între Utilizator și SARALLI sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile romane in vigoare.


§169 e. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.


§170 f. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

§171 19. Dispoziții finale

§172 a. SARALLI își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul si/sau orice conținut fără notificare prealabila a Utilizatorului sau Clientului.


§173 b. SARALLI nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.


§174 c. SARALLI își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate firmele partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi introduse bannere de natură concurențială.

§175 d. Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.saralli.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți.

§176 e. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare a site-ului www.saralli.ro, Clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

Versiune: (Decembrie 2019)